اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان هرمزگان، جزیره قشم، پشت بازار ستاره قشم


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call