اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان هرمزگان، جزیره قشم، بلوار خلیج فارس شرقی، جنب مسجد شیخ حاجی رمضان


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call