اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان تهران، تهران، نیاوران، نرسیده به کاخ، جنب کوچه عبداللهی


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call