اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان تهران، تهران، تهرانپارس، نبش تقاطع گلبرگ و رشید


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call