اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان تهران، تهران، خیابان دماوند، ایستگاه داریوش


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call