اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان اصفهان، اصفهان، اتوبان ذوب آهن، باندکندرو سمت راست، روبروی ندامتگاه مرکزی، شهرک قدس


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call