اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان یزد، یزد، میدان ابوذر، خیابان سنبل


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call