اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان فارس، شیراز، خیابان جهاد سازندگی


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call