اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان خراسان رضوی، مشهد، انتهای بلوار هاشمیه، مجتمع کوهسر


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call