اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان یزد، یزد، بلوار دولت آباد، باغ دولت آباد


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call