اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان فارس، شیراز، خیابان طالقانی، مجموعه زندیه، حمام وکیل


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call