اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان فارس، شیراز، بلوار کریمخان، خیابان انوری، باغ و عمارت شاپوری

email

info@shapourigarden.com


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call