اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان خراسان رضوی، مشهد، خیابان راهنمایی ۱۸

email

abnous_restaurant@yahoo.com


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
راهنمای سفر به
call