اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان تهران، تهران،‌ سهروردی شمالی، خیابان آپادانا، خیابان نوبخت، شماره ۵

email

shailypizza@yahoo.com


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call