اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان یزد، یزد، خیابان امام، روبروی شاهزاده فاضل


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call