اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان فارس، شیراز، بلوار صنایع نرسیده به مجتمع خلیج فارس، فرعی مجتمع گردشگری شیرازیس، درب اول سمت راست


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call