اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان فارس، شیراز، بلوار صنایع نرسیده به مجتمع خلیج فارس، فرعی مجتمع گردشگری شیرازیس، درب اول سمت راست

email

vanak.garden@yahoo.com


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call