اطلاعات رستوران


location_on

ایرنان، استان خراسان شمالی، بجنورد، خیابان طالقانی غربی، نبش چهارراه ڑاندارمری


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call