اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان فارس، شیراز، بولوار چمران، قبل از نیایش

email

mehrmht@gmail.com


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call