اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان خراسان رضوی، مشهد، چهارراه دکترا، ابتدای خیابان ابن سینا

email

info@tabatabaeisweet.com


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
راهنمای سفر به
call