اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان تهران، تهران، خیابان انقلاب، ضلع شرقی دانشگاه تهران، خیابان قدس، شماره ۵


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call