اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان خراسان رضوی، مشهد، وکیل آباد، بلوار هنرستان، نبش هنرستان ۱۹


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
راهنمای سفر به
call