اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان خراسان رضوی، مشهد، هاشمیه ۱۸، دور میدان وصال، جنب بانک رفاه

email

info@kolbeh-restaurant.com


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
راهنمای سفر به
call