اطلاعات رستوران


location_on

زیر پل حافظ، خیابان نوفل لوشاتو، به سمت جمهوری، سمت چپ، کوچه لولاگر


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call