اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان تهران، تهران، خیابان خالداسلامبولی (وزرا)، نبش خیابان هفتم

email

cafemocca_teh@yahoo.com


local_atm رده قیمت

access_time ساعات کار
امروز رستوران باز است
keyboard_arrow_down
directions مسیر یابی
call