اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان خراسان رضوی، مشهد، خیابان فرهاد 24، پشت مهدیه، جنب ساختمان هنر


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
راهنمای سفر به
call