اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان یزد، یزد، بافت تاریخی محله فهادان، نزدیک زندان اسکندر، جنب مسجد چهل محراب


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call