اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان یزد، یزد، بلوار دکتر حسابی


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call