اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان تهران، شهریار، میدان نماز، خیابان مطهری، تقاطع بهشتی


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call