اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان تهران، تهران، سهروردی شمالی، خرمشهر (آپادانا)، نرسیده به صابونچی (مهناز)، عشقیار (نرسیده به میدان نیلوفر)


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call