اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان مازندران، چالوس، ابتدای خیابان رادیو دریا


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call