اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان تهران، تهران، نیاوران، خیابان باهنر، بعد از خیابان مقدسی مژده


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call