اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان فارس، شیراز، ابتدای خیابان رودکی از سمت زند


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
راهنمای سفر به
call