اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان گلستان، گرگان، بلوار قدس، نرسیده به بلوار حسام


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call