اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان تهران، چهارراه ولیعصر، تقاطع بهرامی و آراکلیان


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call