اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان تهران، تهران، بلوار کشاورز، خیابان کبکانیان، شماره ۵


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call