اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان تهران، تهران، قیطریه، انتهای خیابان سلیمانی، خیابان خراسانی


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call