اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان مازندران، چالوس امام رود، کیلومتر ۷ به سمت نمک آبرود


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call