اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان سیستان و بلوچستان، چابهار، بلوار امام، مقابل مرکز بهداشت


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call