اطلاعات رستوران


location_on

ابتدای پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان ناطق نوری، میدان قبا، کنار فرهنگسرای رسانه (پایداری)


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call