اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان کرمان، کرمان، ابتدای کوچه بهمنیار ۲۴


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call