اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان تهران، تهران، چهارراه جهان‌کودک، کوچۀ دیدار، کوچ کمان، جنب پارک آب ‌و آتش


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call