اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان مازندران، چالوس، هچیرود، ۵ کیلومتر قبل پلیس راه، نرسیده به ایران تافته


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call