اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان تهران، تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، روبروی بيمارستان كسری


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call