اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان تهران، تهران، بزرگراه باکری جنوب، هایپراستار


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call