اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان یزد، یزد، خیابان مطهری، روبروی راهنمایی رانندگی

email

info@shirhossein.com


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
راهنمای سفر به
call