اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان تهران، تهران، ظفر، انتهای فرید افشار، آرش شرقی، نبش راجیان


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call