اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان خراسان رضوی، مشهد، بلوار احمد آباد، خیابان رضا، رضا ۲


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
راهنمای سفر به
call