اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان کرمان، کرمان، بلوار جمهوری، بعد از چهارراه فرهنگیان، خیابان هوشنگ مرادی کرمانی


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call