اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان تهران، تهران، فرشته، خیابان شبدیز، نبش امامی


local_atm رده قیمت

call