اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان تهران، تهران، سی متری نیروی هوایی، خیابان هشتم نیروی هوایی، کوچه رستگارصولتی، (۸/۴۳) نبش مسیل منوچهری


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call